Lainsäädännön mukaan työnantajan on varmistuttava putoamissuojainten

asianmukaisesta toimintakunnosta. Tämän vuoksi pätevän henkilön on tehtävä niille

määrävälein tarkastuksia. Jotta tarkastus putoamissuojaimilla on pätevä.

tulee tarkastajan olla perehtynyt suojainten rakenteeseen ja käyttöön. Tarkastuksessa

käsitellään erityisesti ammattilaisten käyttämiä putoamissuojaimia koskevia säädöksiä ja

määräyksiä, yleisimpien putoamissuojainten rakenteita ja toimintaperiaatteita sekä laitteiden

tarkastusvaatimuksia ja -käytäntöjä.